Centrum Badawczo – Rozwojowe

Niekanin (Gmina Kołobrzeg)
Budynek pełnić będzie funkcję usług zwiazanych z branżą elektryczną. Na poszczególnych kondygnacjach rozmieszczono pomieszczenia biurowe, socjalne i przeznaczone do badania prototypów urządzeń.

Kubatura

2701.8 m³

 

Powierzchnia użytkowa

565.08 m²

 

Inwestor

Prywatny