Sala gimnastyczna
przy szkole podstawowej

Charzyno (Gmina Siemyśl)

Budynek sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi – dobudowa do istniejącej szkoły. W budynku znajdować się będzie sala gimnastyczna z pomieszczeniami towarzyszącymi – szatniami, sanitariatami, pomieszczeniem kotłowni i pomieszczeniami gospodarczymi. Na piętrze projektowanej rozbudowy znajdować się będą sale lekcyjne i sanitariaty. Na kondygnacji podziemnej zaprojektowano pomieszczenia pomocnicze i szatnie.

Kubatura

9473.3 m³

 

Powierzchnia użytkowa

1672.09 m²

 

Inwestor

Gmina Siemyśl
ul Kołobrzeska 14
78-123 Siemyśl