Budynek zaplecza boiska sportowego

Karcino (Gmina Kołobrzeg)

Znajdować się będą w nim pomieszczenia szatni z węzłami sanitarnymi a także pomieszczenie klubu wraz z zapleczem.

Kubatura

1295 m³

 

Powierzchnia użytkowa

226.19 m²

 

Inwestor

Gmina Kołobrzeg
ul. Trzebiatowska 48A
78-100 Kołobrzeg