Budynki produkcyjne, magazynowe i dydaktyczne przy pasiece

Dygowo (Gmina Dygowo)

Budynki związane z branżą produkcji i dystrybucji miodu. Na terenie objętym opracowaniem zaprojektowano budynek szkoleniowy z częścią handlową, budynek produkcyjny i magazynowy do przechowywania produktów miodowych, parking dla pracowników i odwiedzających a także „piwnicę” do degustacji.

Kubatura

4950 m³

Powierzchnia użytkowa

1512.19 m²

Inwestor

Prywatny