Budynek mieszkalny wielorodzinny

Kołobrzeg

Na niewielkiej działce zmieszczono garaże dla samochodów na poziomie parteru a na piętrach 1-3 znajduje się łącznie 30 mieszkań o powierzchniach 27 – 53 m2.

Kubatura

6792 m³

Powierzchnia użytkowa

1720 m²

Inwestor

prywatny