Budynek mieszkalny wielorodzinny

Kołobrzeg

Budynek zlokalizowany w gęstym sąsiedztwie. Razem zaprojektowano 48 jednostek mieszkalnych o powierzchni 32 – 54 m2. W parterze znajdują się garaże dla samochodów osobowych a na dachu strefa wypoczynku i rekreacji.

Kubatura

11 236.30 m³

Powierzchnia użytkowa

2655.03 m²

Inwestor

Prywatny